Dizajn i priprema

Grafički dizajn podrazumeva izradu i oblikovanje pojedinih elemenata vizuelne prezentacije firme. Priprema za štampu predstavlja drugu fazu izrade grafičkog proizvoda tj. uklapanje grafičkih elemenata u celinu, usaglašavanje sa kolornim profilima za štampu, priprema fajla za izlazni uređaj... Priprema za štampu je faza između dizajna i realizacije finalnog proizvoda i neophodna je za adekvatno prenošenje ideje u proces realizacije. Kvalitetna priprema je ključni uslov za uspešnu štampu bilo koje vrste štampanog materijala, od vizit kartica, brošura i flajera, preko knjiga i svih sličnih proizvoda, do ambalaže i sl. Dovoljno je da nas ukratko upoznate sa Vašom profesijom, kažete svoje želje, a ostalo prepustite nama. Preko 15 godina iskustva u dizajnu i pripremi za štampu je iza nas. Treba Vam logo za Vaš novi biznis, ili želite da osvežite postojeći, tu smo da Vam uradimo predloge i idejna rešenja za sve što Vam treba!

Primeri primene

 • logo
 • vizit karte
 • memorandumi
 • brošure
 • flajeri
 • nalepnice
 • jelovnici
 • prospekti
 • plakati
 • knjige standarda
 • fascikle
 • kalendari

Galerija dizajna i pripreme