Offset štampa

Offset štampa, za razliku od digitalne štampe, se koristi za veće tiraže i duže rokove izrade. Offset štampa je najjeftiniji način da se proizvede visok kvalitet štampe za komercijalno štampanje u velikim tiražima. Offset štampa je najrasprostranjenija kako kod nas tako i u svetu. Ovom tehnikom se rade brošure, katalozi, flajeri, memorandumi, knjige...

Primeri primene

 • prospekti
 • ulaznice
 • kalendari
 • katalozi
 • brošure
 • pozivnice
 • etikete
 • flajeri
 • plakati
 • vizit karte
 • jelovnici
 • nalepnice

Galerija offset štampe